หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายกิบลี ใบเต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
ว่าที่ ร.อ.วีรฉัตร โสเจยยะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
นางธาดา ปานแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
นางนุชรีย์ รัตนกายจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
นางสาวรติชา ศรีโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
ปาริชาติ บุตรแสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,892,985 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,314,755 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,807,483 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,783,891 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,701,411 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,590,316 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,551,148 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,359,777 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,313,533 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,283,087 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,268,802 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,190,774 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,134,054 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "คืนความสงบสู่แดนใต้"
โดย : ด.ญ.ดาริกา รอดดี
ร.ร.วังวิเศษ    จ.ตรัง
ทีม FUTSAL รุ่น 18 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ไปแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค์
โดย : ทีม FUTSAL รุ่น 18 ปี
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ทีม FUTSAL รุ่น 15 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ไปแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค์
โดย : ทีม FUTSAL รุ่น 15 ปี
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ตัวแทนสำนักงานงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ตัวแทนสำนักงานงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ตัวแทนสำนักงานงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ตัวแทนสำนักงานงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : กลุ่มสาระศิลปะ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ตัวแทนสำนักงานงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
การแข่งขันเกมซูโดกุ ป.4-6 เหรียญทอง (อันดับ 5) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1.เด็กชายซารามัท บูชาพันธ์ 2.เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ป.4-6 เหรียญทอง (อันดับ 2) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1.เด็กชายศิลาวุธ แก้วเอียด 2.เด็กหญิงกันติชา ณ วาโย
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 เหรียญทอง (อันดับ 1) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1. เด็กหญิงคณาเดียร์ ยูโส๊ะ 2. เด็กหญิงญาณิศา เหมเด็น
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 เหรียญทอง ( อันดับ 1) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1. เด็กชายสุวโรจน์ พรมเมต 2. เด็กชายอเนก อนันทะกู
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-6 เหรียญทอง (อันดับ 1) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1. เด็กชายอัครเดช นิยมเดชา 2. เด็กชายอับดลลาตีฟ สาดีน 3. เด็กหญิงอาซาเร๊าะ สันหมุ
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-6 เหรียญทอง (อันดับ 1) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1. เด็กชายวสันต์ สายวารี 2. เด็กชายวสิน ปะดุกา 3. เด็กชายวุฒิศักดิ์ พิลา
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 เหรียญทอง (อันดับ 1) ระดับจังหวัด ปี 2555
โดย : 1. เด็กชายธรรมนูญ ปราบณรงค์ 2. เด็กชายภัทรดนัย ยูโส๊ะ 3. เด็กชายอัครพล อินทรปาล
ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร    จ.สตูล
การท่องอาขยาน
โดย : การท่องอาขยาน
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง
โดย : นักเรียนระดับ ป. 4-6
ร.ร.บ้านวังตาอินทร์    จ.ลพบุรี
อาหารคาวจานเดียว
โดย : นักเรียนระดับ ป. 4-6
ร.ร.บ้านวังตาอินทร์    จ.ลพบุรี

โดย :
ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา    จ.สุรินทร์

โดย :
ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา    จ.สุรินทร์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/226 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th