หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสกาวเดือน แสงเพชร
ตำหแน่ง : เว็บมาสเตอร์
กลุ่ม : เว็บมาสเตอร์
ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
ตำหแน่ง : สืบค้น
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายกิจติศักดิ์ จักขุจันทร์
ตำหแน่ง : สืบค้น
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,717,118 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,202,010 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,742,180 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,715,511 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,579,463 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,466,491 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,349,409 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,306,067 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,229,292 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,224,733 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,200,714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,139,176 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,059,905 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
หุ่นยนต์บังคับมือ
โดย : ด.ช.นพกฤษฎิ์ ฐิติพิรัยสกุล ; ด.ช.พรเทพ สำเร็จผล ; ด.ช.จิรวัฒน์ เพ็ชราวัลย์
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย : ด.ช.ขัตติพงศ์ สว่างเรือง ; ด.ช.ศิลา จันทร์พรหม
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
โดย : นายมนัส รักการ
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
โดย : ด.ช.พันธ์กานต์ โพธิ์กร่าง ; ด.ช.ปริญญา อู่ผลเจริญ ; ด.ช.เวชยันต์ สิงห์ราช
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
โดย : น.ส.ธิดารัตน์ โสกัณทัต
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
โดย : น.ส.อุษณีย์ บินอับดุลลา ; น.ส.พัชรี ชื่นรุ่ง ; น.ส.รุจิรา พวงภู่
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
โดย : ด.ญ.จันทิรา แปงคำมา ; ด.ญ.สุดธิดา อดินันทชัยกุล ; ด.ญ.พัชชาภา น่วมโพ
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันการเล่านิทาน (บกพร่องทางการเรียนรู้)
โดย : เด็กชายนุติ จำปีหอม
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินไกล
โดย : เด็กชายกำพล ลวดลาย
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินไกล
โดย :
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินนาน
โดย : เด็กชายจักรินทร์ คิดคนึง
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินนาน
โดย : เด็กชายสมพร จันทร์แจ่มหล้า
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
การแข่งขันงานเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2555
โดย :
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหรียญทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.1-6 สพป.รอ.3 เป็นตัวแทนไปแข่ง จ.ชัยภูมิ
โดย : เด็กหญิงสุกัญญา นาแข็ง
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทอง ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ป.1-6 สพป.รอ.3 เป็นตัวแทนไปแข่ง จ.ชัยภูมิ
โดย : เด็กหญิงกุลสตรี โพธิ์ชัยศรี
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/225 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th