หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางปิยรัช เจริญศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ตำหแน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
อาบูบากาศ ผอมเขียว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,773,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,254,635 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,768,075 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,750,511 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,635,648 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,509,101 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,462,793 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,331,825 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,272,212 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,252,988 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,233,950 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,162,069 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,095,198 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างเว็บไซต์ ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย : นายธนาธร ยุระวงศ์ นร.ชั้น ม3/2
ร.ร.บ้านรังแตน    จ.ระนอง
การใช้โปรแกรมนำเสนอ รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย :
ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่    จ.แม่ฮ่องสอน
ประดิษฐ์เศษวัสดุจากท้องถิ่น รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย :
ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่    จ.แม่ฮ่องสอน
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ รางงวัลระดับเหรียญทอง
โดย :
ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่    จ.แม่ฮ่องสอน
การจัดทำสื่อการติวสอบ Gat/Pat
โดย : นางสาว นพรัตน์ ต้อยน้อย เลขที่ 15 และนางสาว อมรประภา นิ่มทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ร.ร.บ้านโคนพิทยา    จ.อุตรดิตถ์
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โดย :
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
หุ่นยนต์บังคับมือ
โดย : ด.ช.นพกฤษฎิ์ ฐิติพิรัยสกุล ; ด.ช.พรเทพ สำเร็จผล ; ด.ช.จิรวัฒน์ เพ็ชราวัลย์
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดย : ด.ช.ขัตติพงศ์ สว่างเรือง ; ด.ช.ศิลา จันทร์พรหม
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
โดย : นายมนัส รักการ
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
โดย : ด.ช.พันธ์กานต์ โพธิ์กร่าง ; ด.ช.ปริญญา อู่ผลเจริญ ; ด.ช.เวชยันต์ สิงห์ราช
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
โดย : น.ส.ธิดารัตน์ โสกัณทัต
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
โดย : น.ส.อุษณีย์ บินอับดุลลา ; น.ส.พัชรี ชื่นรุ่ง ; น.ส.รุจิรา พวงภู่
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
โดย : ด.ญ.จันทิรา แปงคำมา ; ด.ญ.สุดธิดา อดินันทชัยกุล ; ด.ญ.พัชชาภา น่วมโพ
ร.ร.ค่ายบางระจันวิทยาคม    จ.สิงห์บุรี
ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันการเล่านิทาน (บกพร่องทางการเรียนรู้)
โดย : เด็กชายนุติ จำปีหอม
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/224 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th