หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางวาสนา จะรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายสามารถ แจ้งธรรมมา
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ตำหแน่ง : ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่ม : คณะครูและบุคคลากร
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า    จ.นครปฐม
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,446,914 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,052,391 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,990,885 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,931,488 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,869,379 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,686,798 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,494,812 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,432,634 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,428,606 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,366 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,274,131 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,247,253 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมเพลงคุณธรรม
โดย : เด็กหญิงบุษญารัตน์ จุทะบาล
ร.ร.บ้านวังชุมพร    จ.นครสวรรค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคำคม
โดย : เด็กหญิงปาริฉัตร มั่งมี
ร.ร.บ้านวังชุมพร    จ.นครสวรรค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคำคม
โดย : เด็กหญิงจันทนิภา ชูเกตุ
ร.ร.บ้านวังชุมพร    จ.นครสวรรค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมสุนทรพจน์
โดย : เด็กหญิงจันทิรา คูสูงเนิน
ร.ร.บ้านวังชุมพร    จ.นครสวรรค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งหญิง
โดย : เด็กหญิงบุษญารัตน์ จุทะบาล
ร.ร.บ้านวังชุมพร    จ.นครสวรรค์
เหรียญทองการแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
โดย : ละครคุณธรรม ระดับ ป.4-6
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
โดย : ระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศอันดับ 1 วงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลาง ระัดับประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ นายโอสถ บุตรมารศรี ครูผู้ฝึกสอน
โดย : วงดนตรีพื้นเมือง
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองการขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
โดย : เด็กหญิงสุกัญญา นาแข็ง
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองการขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
โดย : เด็กหญิงกุลสตรี โพธิ์ชัยศรี
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญทองการขับร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
โดย : เด็กชายบริพัตร เสือพ่วง
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
ร่วมการแข่งขันวงอังกะลุง ป.๑-ป.๖ ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
โดย : นักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
เหรียญทอง การพูดภาษาอังกฤษ ระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ
โดย : เด็กหญิงสุวนันท์ บุญจอง
ร.ร.บ้านดงยาง    จ.อุบลราชธานี
แข่งขันเปิดโลกวิชาการ สานฝันสู่งานศิลปหัตถกรรม
โดย : ด.ญ.นันนภัทร์และด.ญ. พราวพิมล
ร.ร.บ้านมรสวบ    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ละครคุณธรรม
โดย :
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
หนังสั้นคุณธรรม
โดย :
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภททีม 2 คน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2555 (ตัวแทนระดับเขตฯเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคฯ)
โดย : ด.ช.เอกลักษณ์ สิงห์หาญ
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภททีม 2 คน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2555 (ตัวแทนระดับเขตฯเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคฯ)
โดย : ด.ช.ขุมทรัพย์ โพนที
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภททีม 3 คน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2555 (ตัวแทนระดับเขตฯเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคฯ)
โดย : ด.ช.ศักรินทร์ พุดยาง , ด.ช.เมฆินทร์ อุทมาลา , ด.ช.ณัฐวุฒิ สีวงค์ษา
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ทีม Crossword ร.ร.หนองแม่แตง คว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ุุ62 ปี 2555
โดย : นายวัชรพงศ์ บริบูรณ์ และ นายยุทธนา ภู่เสม
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/230 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th