หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
กิตติภพ สระสงครามภู
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)    จ.นครราชสีมา
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
นางสาวศิริพร แสวงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางผุสรัตน์ อภิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
นางสาวสุกัญญา บูชา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,374,964 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,885,526 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,819,988 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,805,340 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,765,919 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,609,330 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,411,420 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,355,608 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,342,284 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,314,422 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,438 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,211,979 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,439 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รุ่น 7 ปี ชาย
โดย : ด.ช.ศิริพงศ์ สมเสมอ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รุ่น 6 ปี ชาย
โดย : ด.ช.พธรภัทร มิ่งเมือง
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รุ่น 8 ปี ชาย
โดย : ด.ช.ปิติภัทร ชมฤทธิ์
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 10 ปี ชาย ในงานแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 3 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำภาคเหนือจังหวัดลำปาง ณ สระว่ายน้ำ พรติญา วันที่ 4 พฤษจิกายน
โดย : ด.ช.ณัฐนันท์ อุปชัย
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับ ป. 1-3 กลุ่มโรงเรียนเอกชน ลำพูนเขต 1 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกาา 2555
โดย : ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ได้รับรางวัล Impromptu Speech (การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ) ระดับเหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2555
โดย : ด.ญ.อารียา จันทะโพ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับ ป. 4-6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน ลำพูนเขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึษา 2555
โดย : ด.ญ. จิรัชญา จี้อินทร์
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
การแข่งขันการพูดภาษาจีนระดับประถม
โดย : ด.ญ.ณัฐพร แดงสนั่น ชั้น ป.4A
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับจังหวัดลำพูน , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จาก สพม.35 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(ImpromptuSpeech)
โดย : ด.ญ.พิมพ์ผกา ศรีสุคนธ์ ชั้น ม.2
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับ ป.1-3 กลุ่มโรงเรียนเอกชน ลำพูนเขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(ImpromptuSpeech)
โดย : ด.ญ.บุษรินทร์ ช่อประดิษฐ ชั้น ป.3A
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับ ป.4-6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน ลำพูนเขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(ImpromptuSpeech)
โดย : ด.ญ.อารียา จันทะโพ ชั้น ป.5A
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
ตะกร้าเก็บของจากกระดาษรีไซเคิล
โดย : เด็กหญิงจิรานันท์ สมหงษ์ และคณะ
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ตัวแทนแข่งขันหมากฮอด ระดับภาค
โดย : เด้กชายอาลาวี มะหหมัด
ร.ร.คลองหนึ่งแก้วนิมิตร    จ.ปทุมธานี
รายชื่อนักเรียนที่ีได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
โดย :
ร.ร.เลยสว่างวิทยาคม    จ.เลย
ตัวแทนสำนักงานงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 การแข่งขัน Cross word ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
เหรียญทอง การแข่งขันแต่งกลอนสี่ ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : เด็กชายสดใส จันทร์กลาง และเด็กชายพงษ์เผ่า เชิงเขา
ร.ร.บ้านคลองหมี    จ.สระแก้ว
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่
โดย : น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง
ร.ร.บ้านวังตาอินทร์    จ.ลพบุรี

โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ร.ร.วัดอุทัยธาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานถุงหิ้วจากถุงนมโรงเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหรียญทองยอดเยี่ยม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรม สพป.นครพนม เขต 1 ประจำปี 2555
โดย : ด.ช.อวิรุทธิ์ ทำมาล
ร.ร.โพนทองวิทยาคาร    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 137/227 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th