หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางทัศนีย์ ปาละ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,073,251 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,274 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,760,330 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,759,321 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,402,336 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,215,782 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,139,816 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,012,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,009,318 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,756,285 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,724,848 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,671,373 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,659,139 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,643,230 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,602,142 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,522,473 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กรอกผลการเรียนภาคเรียนที่1/2558 ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม SGS ได้ที่ https://sgs.bopp-obec.info
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 30 ก.ย. 58
ผอ.ประจักษ์ บัวพันธ์ ประชุมวิจัย สพฐ.ปี 2558
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 30 ก.ย. 58
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 30 ก.ย. 58
รายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 30 ก.ย. 58
การจัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Math & Sci. Camp ๒๐๑๕)
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 30 ก.ย. 58
แจ้งปฏิทินและตารางสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 30 ก.ย. 58
คู่มือการกรอกคะแนน SGS-Online
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 30 ก.ย. 58
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 ก.ย. 58
การดำเนินการการก่อสร้างห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 29 ก.ย. 58
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร วันที่ ๓ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 29 ก.ย. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 29 ก.ย. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 29 ก.ย. 58
งานเทศมหาชาติ
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 29 ก.ย. 58
ใบสมัครสอบครู
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ป.1-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ป.1-3
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
เหรียญทอง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ป.1-3
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
เหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.4-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
เหรียญเงิน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ป.4-6
โรงเรียนสายชล | 29 ก.ย. 58
ตารางสอบโอเน็ท ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ย. 58
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ย. 58
การสอบแข่งขันบรรจุครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ย. 58
ขยายเวลาลงทะเบียนหนี้สินครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ย. 58
กำหนดการสัมมนา ฯ ประจำปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ย. 58
ส่งผู้เกษียณราชการ 4 ทหารเสือ
โรงเรียนบ้านคูบ | 29 ก.ย. 58
แจ้งผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ | 28 ก.ย. 58
รายการจำอวดหน้าจอย้อนหลัง
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 28 ก.ย. 58
กำหนดปฏิทินการสอบและการปิด - เปิดภาคเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 28 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 28 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 28 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 28 ก.ย. 58
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 28 ก.ย. 58
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านตะโนน | 28 ก.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 27 ก.ย. 58
ศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ก.ย. 58
ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าอาจด้านภาษาพม่า ปีการศึกษา2558
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 27 ก.ย. 58
ดาวน์โหลด งานนำเสนอแผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 27 ก.ย. 58
เชิญชม เชียร์ และเป็นกำลังใจ ในการแข่งกันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 27 ก.ย. 58
เชิญชม เชียร์ และเป็นกำลังใจ ในการแข่งกันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 27 ก.ย. 58
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 ก.ย. 58
ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 26 ก.ย. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 26 ก.ย. 58
การย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 25 ก.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/605 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th