หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,985,810 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,065 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,294 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,945 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,028 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,839 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,965 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,417 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,954 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,616 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,673 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,376 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,297 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,549 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนาขามวิทยา | 06 มิ.ย. 56

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย | 06 มิ.ย. 56
วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2556
โรงเรียนจงฮั้ว | 06 มิ.ย. 56
รำ กลองยาว วันประชุมผู้ปกครอง 4 มิ.ย.2556
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 06 มิ.ย. 56
ประกาศเลื่อนการอบรมเวิร์คช็อปจรวดขวดน้ำจาก 6-8 มิ.ย.56 เป็นวันที่ 21-24 มิ.ย.56
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 06 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4 มิ.ย.56
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 06 มิ.ย. 56
ปลูกป่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี พ.ศ. 2556 / ภาพโดย อ.ชาญจิตร์ จิตอารีย์
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 06 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสายชล
โรงเรียนสายชล | 06 มิ.ย. 56
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
รวมคำขวัญวันครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2556
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556...(เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็น LABBOY ` 56 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556...
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
สอบ pre-o-net
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 06 มิ.ย. 56
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามจุดเน้น 10 ประการ ของ สพฐ. รร.ขาขามวิทยา ในวันที่ 26
โรงเรียนนาขามวิทยา | 06 มิ.ย. 56
บุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในบาลิโลน....หนังสือดีที่ได้ก่อนตรุษจีน
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 06 มิ.ย. 56
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น
โรงเรียนวัดแสนสุข | 06 มิ.ย. 56
อบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ทุกท่าน ณ ห้องประชุมตะแบก มรภ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนนาขามวิทยา | 06 มิ.ย. 56
สานสัมพันธ์ พี่น้องเมืองมีนถิ่นทอง กับสภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี
โรงเรียนวัดแสนสุข | 06 มิ.ย. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เคร่ื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 06 มิ.ย. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.33
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 06 มิ.ย. 56
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4 - ป.6 รับทุนการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 06 มิ.ย. 56
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 06 มิ.ย. 56
มหิดลวิจัยพบ "น้ำพริกตาแดง" มีสารต้านมะเร็ง เบาหวาน ความดัน หัวใจ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 06 มิ.ย. 56
ชีวิตประจำวัน...ของเด็กมอมแมม
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 06 มิ.ย. 56
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านแหล่งเรียนรู้ จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 05 มิ.ย. 56
22-23มิถุนายน 2556 โรงเรียนวัดลานนาบุญ เป็นสถานที่สอบแข่งขัน บรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 05 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม | 05 มิ.ย. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปิดประตูสู่อาเซียน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม | 05 มิ.ย. 56
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ วัดกระบี่น้อย จ.กระบี่ วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556
โรงเรียนวัดสามพัน | 05 มิ.ย. 56
ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 05 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 05 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ครอง ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ | 05 มิ.ย. 56
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ | 05 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด เตรียมข้อมูลเพื่อ สมัครเข้าสู โครงการ
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด | 05 มิ.ย. 56
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2666 ระดับศูนย์ฯ
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 05 มิ.ย. 56
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 05 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2556
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 05 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านปางปอยจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านปางปอย | 05 มิ.ย. 56
ร่วมรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 05 มิ.ย. 56
โครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีทางด้านห้องสมุด
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม | 05 มิ.ย. 56
โครงการ “ศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิเดช”
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 มิ.ย. 56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 05 มิ.ย. 56
พบผู้ว่าหน้าเสาธง
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 05 มิ.ย. 56
ร่วมบริจาคทุนร่วมโครงการก่อสร้างโดมมีหลังคา
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 05 มิ.ย. 56
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูฝ่ายวิชาการในศูนย์เครือข่ายภูพานทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ | 05 มิ.ย. 56
กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด | 05 มิ.ย. 56
ลงทะเบียนขอรหัสผ่านสำหรับผู้กู้รายใหม่
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 05 มิ.ย. 56
เชิญร่วมประชุมผู้ปกครองวันที่ 8 มิถุนายน 2556
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 05 มิ.ย. 56
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ | 05 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th