หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายสำรวน แสงไสย
ตำหแน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ม่วงมิตรวิทยาคม    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวทักษอร ไสยสมบัติ
กลุ่ม : การศึกษาพิเศษ
ร.ร.วัดอุทัยธาราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางกาญจนา รามศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายสฤษฎ์ภัทร จงกล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหัวช้าง    จ.อุดรธานี
นายศิวานนท์ อเวรา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : อัตราจ้าง
ร.ร.บ้านหัวช้าง    จ.อุดรธานี
นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,477,667 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,836,934 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,576,122 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,550,779 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,378,433 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,333,459 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,260,049 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,203,780 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,157,246 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,085,245 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,045,753 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,044,376 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,040,369 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองนะร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณียี่เป็งรำลึก
โรงเรียนบ้านเมืองนะ | 17 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านคลองแห้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง | 17 พ.ย. 56
Facebook โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ | 17 พ.ย. 56
ประชุมคณะครู ภาคเรียนที่ 2 / 2556
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 พ.ย. 56
วันลอยกระทง
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 17 พ.ย. 56
เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 17 พ.ย. 56
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 16 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านพร้าวขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูศศิธร ใจกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนบ้านพร้าว | 16 พ.ย. 56
ร่วมแสดงความยินดีกับ....ผอ.ของเรา ผ่าน Facebook
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 16 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเลาหจิตรทุกคนที่ได้ทำผลงานในการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์จังหวัดพูน 2
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 16 พ.ย. 56
ขอแสดงคมายินดี กับเด็กชายเอกปวี ไชยมาลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อ ที่โรง
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 16 พ.ย. 56
ขอแสดงยินดี กับเด็กชายเอกปวี ไชยมาลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 สามารถเข้าศึกษาต่อในร
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 16 พ.ย. 56
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ | 16 พ.ย. 56
รร.ทค.จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับตรวจจาก สมศ.
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 16 พ.ย. 56
ประมวลภาพ พิธีรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ณ ร.ร.สภาราชินี 30 ก.ค 2555
โรงเรียนวัดควนเมา | 16 พ.ย. 56
ประมวลภาพกิจกรรม การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก
โรงเรียนวัดควนเมา | 16 พ.ย. 56
ดร.วิชัย แสงศรี (ผอ.สพป.อบ.1)
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 16 พ.ย. 56
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม | 15 พ.ย. 56
รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่นจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม | 15 พ.ย. 56
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 15 พ.ย. 56
ยินดีต้อนรับคุณครูสุมาลี เรืองทอง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เข้าสู่โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 15 พ.ย. 56
แถลงการณ์สมพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวัดไทรงาม | 15 พ.ย. 56
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง
โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง | 15 พ.ย. 56
นิทานแอนนิเมชั่น นางวันทนีย์ โชติญาวรกุล
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 15 พ.ย. 56
เวรประจำวัน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 15 พ.ย. 56
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 พ.ย. 56
หลักสูตรโรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 พ.ย. 56
ไฟล์กรอกคะแนน Pre O-NET
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 15 พ.ย. 56
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่ฯ ลพบุร
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 15 พ.ย. 56
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 (ทักษะภาษาไทย)
โรงเรียนราชวินิต มัธยม | 15 พ.ย. 56
การจัดสรรเงินดอกผลอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก | 15 พ.ย. 56
เวรประจำเดือนพฤศจิกายน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 15 พ.ย. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 15 พ.ย. 56
การจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามันรับมอบอุปกรณ์ดุริยางค์จากโรงเรียนดนตรี
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 56
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลง
โรงเรียนวัดอรัญญิก | 14 พ.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 14 พ.ย. 56
ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม..ขอเรียนเชิญ...
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 14 พ.ย. 56
ทดสอบเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 14 พ.ย. 56
ประชุมเตรียมการรับสมศ.รอบ๓
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 14 พ.ย. 56
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 13 พ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 14 พ.ย. 56
ประมวลภาพงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปี 2556 ของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 14 พ.ย. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวันทนีย์ โชติญาวรกุล
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 14 พ.ย. 56
ลูกตะโกสูง.....ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ปรัชญา ปรีชม ด้วยครับ....
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 14 พ.ย. 56
คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมุกดาหารได้มาทำการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 14 พ.ย. 56
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 14 พ.ย. 56
กิจกรรมการเรียนการสอนเท็ปเล็ต
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 14 พ.ย. 56
จิตอาสา ลูกเสือจราจรอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 14 พ.ย. 56
ร่วมพบปะ ทักทาย เสนอแนะความคิดในเว็ปบอร์ดได้นะจ๊ะ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง | 14 พ.ย. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ วันที่ 20-22 พ.ย.56
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 14 พ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th