หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพิชาภัค จันศรีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางจิรัชญา พันเภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนดงขุยวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นายปรมาณู มุกดาม่วง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 2    จ.อุดรธานี
นางสาวอาภาภรณ์ บุญเรือง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,391,798 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,323,308 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,483,875 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,481,553 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,396,263 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,257,251 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,187,208 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,163,461 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,074,790 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,037,234 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,004,795 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 964,139 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 963,501 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 902,362 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 18 ก.ย.56
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 29 ก.ย. 56
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 29 ก.ย. 56
โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง | 29 ก.ย. 56
ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 29 ก.ย. 56
งานแสดงมุทิตาจิตของครู เครือข่ายท่าค้อ – ขามเฒ่า
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 29 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงาน คุณครูเกศแก้ว บุตรโส
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 29 ก.ย. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 29 ก.ย. 56
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ก.ย. 56
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตฯ
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 28 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ วันที่ 4, 9-10 ตุลาคม
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 28 ก.ย. 56
ตารางแข่งขัน 4 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 28 ก.ย. 56
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
ประเมินการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
ประเมิน 9 จุดเน้น
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
ประเมิน 11 มาตรฐาน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
VTR-นำเสนอโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 28 ก.ย. 56
ประเมิน 15 มาตรฐาน
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ | 28 ก.ย. 56
แข่งขันวิชาการ สพป.นม.2 วันที่ 8-10 ต.ค.56
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 ก.ย. 56
ท้ศนศึกษา อ.1-2 ป.1-3 ประมาณเดือน พ.ย.56
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 ก.ย. 56
สอบเทอม1 วันที่ 26-27,30ก.ย.56
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 ก.ย. 56
8 พฤศจิกายน 2556 รับ ปพ.1รอบที่2
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
6 พฤศขิกายน 2556 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
4-5 พฤศจิกายน 2556 การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
2 พฤศจิกายน 2556 เปิดภาคเรียน,ลงทะเบียน,ยื่นคำร้องขอแก้ตัว
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
11 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2556 ปิดภาคเรียน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
7- 8 ตุลาคม สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
5 ตุลาคม 2556 ประกาศผลสอบ,ยื่นคำร้องขอแก้ตัว,ยื่นคำร้องขอจบ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
29กันยายน-3ตุลาคม ครูผู้สอนลงผลสอบ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 28 ก.ย. 56
ข้อมูลทีพัก (เต็มแล้วครับ)
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 28 ก.ย. 56
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 28 ก.ย. 56
26 กันยายน 2556 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามาประเมินผู้บ
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 28 ก.ย. 56
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต อ.คำพันธ์ ทบวอ ๓๐ ก.ย.๕๖
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 27 ก.ย. 56
งานมุทิตาจิต คุณครูมาลัย วงศ์สว่าง
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 27 ก.ย. 56
เก็บตกนำ้ท่วม
โรงเรียนวัดป่าเรไร | 27 ก.ย. 56
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมากและดี
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ | 27 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิชาฟิสิกส์และเอกวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 27 ก.ย. 56
แบบรายงานผลการเรียน
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 27 ก.ย. 56
กีฬาภายใน(แก่งโตนเกมส์)..๕๖
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 27 ก.ย. 56
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 27 ก.ย. 56
งานมุทิตาจิต
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 27 ก.ย. 56
ผลสอบวิทย์ คณิต อังกฤษ ครั้งที่ 9
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 27 ก.ย. 56
เชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ รร.ศรีกุดหว้าฯ
โรงเรียนนาขามวิทยา | 27 ก.ย. 56
กำลังใจ "ทุนการพัฒนาสถานศึกษา"
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 27 ก.ย. 56
เหนื่อยหลังน้ำท่วม
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 27 ก.ย. 56
งานมุทิจิตคุณครูมาลัย วงศ์สว่าง
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม | 27 ก.ย. 56
แรงบันดาลใจ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.ย. 56
การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาTABLETE
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.ย. 56
กิจกรรมที่แข่งขันในวันที่ 4 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 26 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th