หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
นางสาวศุภรัตน์ แสนพันดร
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวกัญนิกา พิมพ์โคตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นายธีรศักดิ์ เดชแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)    จ.ชุมพร
นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
ตำหแน่ง : อภิบาล
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,779,090 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,257,814 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,769,812 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,752,640 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,637,850 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,510,129 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,470,543 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,332,923 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,274,388 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,254,522 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,235,909 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,163,065 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,096,882 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 19 มี.ค. 57
ประกาศ แก้ 0 นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 19 มี.ค. 57
วิธีเช็คเกรดออนไลน์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 19 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวัดประจำปี 2557
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) | 19 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 19 มี.ค. 57
เชิญผู้ปกครองมาร่วมยินดีในงาน อำลาดอกบัวบาน
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 19 มี.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 19 มี.ค. 57
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 19 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาลชั้นปี 1 -3 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 18 มี.ค. 57
เปิดสอนว่ายน้ำ (ช่วงปิดภาคเรียน)
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 18 มี.ค. 57
ดาวน์โหลดผลสอบ O-Net ปี 56 รายบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 18 มี.ค. 57
ทัศนศึกษา ม.3 รุ่น " พลังใจ" โรงเรียนบ้านคูบ 14-15-16 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 18 มี.ค. 57
โรงเรียนปางมะค่าจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 18 มี.ค. 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรีบนแบบ 318ล/55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 18 มี.ค. 57
คะแนนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 18 มี.ค. 57
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านนาทวี | 18 มี.ค. 57
รายนามกรรมการทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 18 มี.ค. 57
นักเรียน ม.6โรงเรียนกงหราพิชากร ผ่านการคัดเลือกรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
โรงเรียนกงหราพิชากร | 18 มี.ค. 57
ทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบระดับชาติ( O NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกงหราพิชากร ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกงหราพิชากร | 18 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 17 มี.ค. 57
สรุปเปรียบเทียบ o-net ม.3 ปี 55 และ ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
ผลสอบ o-net ม.3 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 18 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นโรงเรียนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 18 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แบบรายชั้น อย่างไม่เป็นทางการ คลิก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 มี.ค. 57
ผลการทดสอบการอ่าน ชั้น ป.3และป.6 รอบ2 รายโรงเรียน ของเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 18 มี.ค. 57
เปรียบเทียบ O-NET ป. 6 ปี 54-56
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O-NETป.6 ปี 56 รายบุคคล
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 18 มี.ค. 57
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 – 2556 ชั้นประถมศึก
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 17 มี.ค. 57
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบข้อมูล O NET สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 17 มี.ค. 57
ประกาศผลครูผู้ผ่านการอบรม SMART OFFICE รอบที่ 1
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 17 มี.ค. 57
ประกาศผลครูผูัผ่านการอยรม SCHOOL WEBSITE UPLOAD รอบที่ 1
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 17 มี.ค. 57
ท่องโลกกว้าง
โรงเรียนวัดเกศแก้ว | 17 มี.ค. 57
รายงานผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 17 มี.ค. 57
กำหนดการสอบซ่อม ซ่อมเสริม และแก้ไข นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส และจบไม่พร้อมรุ่น รอบที่ ๒
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 17 มี.ค. 57
แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.57
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 17 มี.ค. 57
ตัวอย่างป้ายไวนิลผาเวียงโมเดล
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 17 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุงที่ได้คะแนน o-net คะแนนเต็ม 100
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 17 มี.ค. 57
ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเสิงสาง | 17 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/548 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th