หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประภาพร กิจประชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
มนต์ชาตรี มณีเขียว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางจิตตา กันเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย    จ.กาฬสินธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์ทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย    จ.กาฬสินธุ์
นายอภิเดช แจ่มพงษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย    จ.กาฬสินธุ์
นายประยุทธ์ พงษ์สุวรรณ
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : กลุ่มงานบริการ
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,009,013 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,933,904 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,672,203 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,658,648 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,353,311 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,184,748 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,059,368 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,967,920 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,958,340 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,695,761 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,693,272 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,635,000 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,622,654 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,595,649 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,572,363 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,461,512 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทำนาหยอดข้าวโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
ปรับปรุงป้อมยามสารวัตรนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
ปรับปรุงเล้าไก่ไข่
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคาใหม่ โรงอาหาร,ศูนย์ฝึกอาชีพ
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
โรงเรียนร่วมพิธีเปิดอาคารเบญจบิดาวัดสิริจันโท 30 เมษายน 58
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
โรงเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตวันเกิดนายกทองแดง มณีพงษ์ อดีตผู้บังคับบัญชา 14 เมษายน 58
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 13 ส.ค. 58
ขอขอบพระคุณประชาชนบริเวณชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะรั้วโรงเรียนใหม่
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 12 ส.ค. 58
กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 12 ส.ค. 58
ภาพบรรยากาศการอบรมปพ5 อิเล็คทรอนิกส์ รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 12 ส.ค. 58
ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ศูนย์OTOP อำเภอแม่สอด
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 12 ส.ค. 58
วิดีโอ การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม วันที่ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 12 ส.ค. 58
วิดีโอ กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา และวันภาษาไทย ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดบึงราชาวาส
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 12 ส.ค. 58
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ | 12 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 12 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 12 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 12 ส.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านโนนประทาย | 12 ส.ค. 58
เป็นเจ้าภาพอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปี2558 ของสพป.อบ.1 18-21 มี.ค.2558
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 12 ส.ค. 58
วิทยาลัยเกษตรกรรมเปิดศูนย์อบรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1-5 มีนาคม 2558
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 12 ส.ค. 58
แจกเสื้อผ้านักเรียนฟรี
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 12 ส.ค. 58
ค่าย ASEAN Learning Camp#4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 11 ส.ค. 58
27-29 สิงหาคม 2558 : คณะครูกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านดอนบม | 11 ส.ค. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านประตง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 11 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 11 ส.ค. 58
วันแม่แห่งชาติ ปี 2558
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 11 ส.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 07 ส.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทค
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 04 ส.ค. 58
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านจันลม | 11 ส.ค. 58
บันทึกความดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 11 ส.ค. 58
ราคากลาง โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 25
โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 11 ส.ค. 58
ประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงครั้งที่2
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 11 ส.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกคณิตศาสตร์ ค่าตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 11 ส.ค. 58
สอบ ราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 11 ส.ค. 58
ด่วน ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 11 ส.ค. 58
งานวันแม่ชาวน้ำเงินเหลือประจำปี2558
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง | 11 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 11 ส.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
โรงเรียนนครหลวง | 11 ส.ค. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนนครหลวง | 11 ส.ค. 58
น้องอนุบาลปลูกต้นไม้ & บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ บ้านสงเคราะห์เด็กสงขลา
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ส.ค. 58

โรงเรียนบ้านโจรก | 11 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโจรก
โรงเรียนบ้านโจรก | 11 ส.ค. 58
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำจัดกิจกรรมวันอาเซียนในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 11 ส.ค. 58

โรงเรียนบ้านโจรก | 11 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโจรก
โรงเรียนบ้านโจรก | 11 ส.ค. 58
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าป่า ณ วัดสุนทรประดิษฐ์
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 11 ส.ค. 58
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 11 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/591 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th