หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวเบญจรินทร์ ทุมพร
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
กลุ่ม : พนักงาน/ลูกจ้าง
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
Mr.Udom
ตำหแน่ง : Janitor
กลุ่ม : ่janitor
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,362,495 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,426 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,440,323 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,320,221 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,303,504 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,192,749 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,115,206 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,087,355 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,004,512 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 969,941 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 964,936 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 920,155 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 918,078 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
โรงเรียนอนุบาลละงู | 03 ก.ย. 56
ป้ายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 03 ก.ย. 56
ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการ
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 03 ก.ย. 56
ภาพรวมภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 03 ก.ย. 56
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
โรงเรียนอนุบาลละงู | 03 ก.ย. 56
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
โรงเรียนอนุบาลละงู | 03 ก.ย. 56
การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.4-ป.6
โรงเรียนอนุบาลละงู | 03 ก.ย. 56
แข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
โรงเรียนอนุบาลละงู | 03 ก.ย. 56
หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 03 ก.ย. 56
ประกาศ สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ทดสอบความรู้ ป.5 ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ ปี 57
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 03 ก.ย. 56
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 03 ก.ย. 56
บุคคลากรฝ่ายปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 03 ก.ย. 56
ฉลองแม่พระบังเกิด
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 03 ก.ย. 56
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ก.ย. 56
ร่วมไว้อาลัย นายอุดม คำเรือน
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา | 03 ก.ย. 56
งานม.2 อัพโหลด Science show
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 03 ก.ย. 56
วันอาเซียนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 03 ก.ย. 56
การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนรามสูร
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 03 ก.ย. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
โรงเรียนบ้านวังตง | 03 ก.ย. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556 ระดับเครือข่ายทุ่งหว้า
โรงเรียนบ้านวังตง | 03 ก.ย. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
สังคมศึกษา
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
ปฐมวัย
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 03 ก.ย. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขต
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 03 ก.ย. 56
การจัดทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ | 03 ก.ย. 56
ดาวน์โหลดโครงการคลิกที่นี่
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา | 03 ก.ย. 56
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี 2556 จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 03 ก.ย. 56
คณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 03 ก.ย. 56
คณะครู ทบ.1 เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 03 ก.ย. 56
2 ก.ย. 56 ผอ.พรเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มเชียงยืนตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียนคุณภาพแก่คณะครู
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม | 03 ก.ย. 56
เผยแพร่ การกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 02 ก.ย. 56
เผยแพร่ ตารางค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 02 ก.ย. 56
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 02 ก.ย. 56
การรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านบากัน | 02 ก.ย. 56
การเข้าร่วมโครงการขยายผลดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (ดีเจน้อยนมแม่)
โรงเรียนบ้านบากัน | 02 ก.ย. 56
โรงเรียนธรรมโฆสิตต้องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 02 ก.ย. 56
โหลดผลการแข่งขันประกวดทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายเอกชน
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 02 ก.ย. 56
โหลดคำสั่งกลุ่มเครือข่ายเอกชน1
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 02 ก.ย. 56
ปริ้นโลโก้
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 02 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสมพร พึ่งแย้ม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 02 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสมพร พึ่งแย้ม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 02 ก.ย. 56
ขออนุญาตเผยแพร่นวัตกรรมทางวิชาการหนังสือส่งเสริมการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุด สัตว์เลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 02 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th