หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสุพรรณี อ่อนจาก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล2
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,456,173 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,079,580 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,004,404 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,941,633 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,879,387 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,694,654 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,502,761 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,442,636 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,437,688 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,365,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,320,762 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,280,747 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,255,011 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รอง ผอ.สพป.ชย.๒ ตรวจประเมินติดตามภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 23 ก.ค. 57
19 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยวันที่ 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
รางวัลทางวิชาการเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 22 ก.ค. 57
เผย แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล พิษแรงกว่างูเห่า แพร่ระบาดใน 20 จังหวัด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 22 ก.ค. 57
22 ก.ค 57 สโมสรโรตารีพิษณุโลก สำรวจระบบปะปาบาดาล ร.ร บ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ค. 57
21ก.ค 57 ร.รทำ MOU กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารเข้ารับการประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
เป้าหมาย O-net ปี กศ.2557 เพิ่มร้อยละ 3ของระดับชั้นและนำไปตัดสินผลการเรียน นร.ป.6 ร้อยละ30(70:30)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 22 ก.ค. 57
การอบรมธรรมสัญจร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 ก.ค. 57
อีเมล์คุณครู
โรงเรียนคลองใหม่ | 22 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองใหม่ | 22 ก.ค. 57
8 กรกฏาคม 2557 นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 22 ก.ค. 57
ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด (ศรีสะเกษ) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 ก.ค. 57
ปฏิทินนิเทศติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน)
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.ค. 57
โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.ค. 57
ทีมรอสเวิร์ดหนองแม่แตง ได้อันดับที่ 28 และ 63 การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำป
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 22 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม | 22 ก.ค. 57
การจัดนิทรรศการนักวิทยาศาตร์น้อย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 ก.ค. 57
การอบรมยุวเกษตรน้อย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 ก.ค. 57
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 22 ก.ค. 57
ดาว์โหลดเอกสาร ปฏิทินการปฎิบัติงานปี 2557
โรงเรียนกุศลวิทยา | 22 ก.ค. 57
โรงเรียนวัดดอกไม้ รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดดอกไม้ | 22 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ค. 57
การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 ก.ค. 57
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 เพลง
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 21 ก.ค. 57
Intensive English Camp At Wat Sompouathong School
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 21 ก.ค. 57
Listen..This Will Change Your Life - The Strangest Secret view 3,868,811
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 21 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 21 ก.ค. 57
แนวทางปลดหนี้เมื่อ “หนี้สินท่วมตัว”
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 21 ก.ค. 57
กิจกรรมวันคล้ายก่อตั้งโรงเรียน 10 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 21 ก.ค. 57
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท
โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 21 ก.ค. 57
กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 21 ก.ค. 57
เปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลอินดอร์ซอคเกอร์ ระดับอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 21 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านจางวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านจางวาง | 21 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ คว้าถ้วยรางวัล 7 รางวัล ในงานกีฬานักเรียนอำเภอดอนสักประจำปี 2557
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 21 ก.ค. 57
เชิญร่วมประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 21 ก.ค. 57
ขอเชิญเที่ยวชมกิจกรรม กีฬาสี โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 21 ก.ค. 57
เชิญร่วมทอดผ้าป่าฯสร้างห้องพยาบาล/ศิลปะฯ ชมรมศิษย์เก่า ม.1 ถ.พ.2521 (คุณกรรณิการ์ สันติสัตยพรตประธาน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 21 ก.ค. 57
เชิญคุณครูดาว์โหลดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ธุรการ(สารบรรณกลาง) ตั้งเรื่องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนกุศลวิทยา | 21 ก.ค. 57
เชิญคุณครูดาว์โหลดคูมือการการอบรมเกี่ยวกับพัสดุ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 21 ก.ค. 57
เชิญคุณครูดาว์โหลดการกำหนดเลขประจำส่วนราชการ (Admin)
โรงเรียนกุศลวิทยา | 21 ก.ค. 57
เชิญคุณครูดาว์โหลดการกำหนดบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุ ครุภัณฑ์
โรงเรียนกุศลวิทยา | 21 ก.ค. 57
เชิญคุณครูดาว์โหลดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
โรงเรียนกุศลวิทยา | 21 ก.ค. 57
เชิญคุณครูดาว์โหลดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการการศึกษา
โรงเรียนกุศลวิทยา | 21 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/581 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th