หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวมัลลิกา บิลหมัน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,464,757 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,288,145 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,180,463 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,632,966 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,472,730 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,966 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,263,563 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,139,430 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,084,771 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,024,667 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,857,247 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,845,785 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,786,325 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,753,757 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 เม.ย. 59
"คนเก่ง" นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนดังระดับประเทศและโรงเรียนดังระดับจังห
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 13 เม.ย. 59
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 13 เม.ย. 59
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านคลองสระ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 12 เม.ย. 59
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 เม.ย. 59
การอบรม A.T.C (ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2559 ณ ค่าลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์)
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 12 เม.ย. 59
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัครครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 12 เม.ย. 59
แบบติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศภายในของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 10 เม.ย. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 10 เม.ย. 59
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่มแซมบ้านพักครู แบบ ศก.14ก
โรงเรียนบ้านจันลม | 10 เม.ย. 59
ดาวน์โหลดหลักสูตรชั้นเรียน เมืองลีฯ
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี | 10 เม.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 เม.ย. 59
ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 09 เม.ย. 59
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พบพี่น้องชาวบ้านทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 เม.ย. 59
นายโชคดี ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักเรียนร่วมกิจกรรม สานฝันเด็กใต้ไปท
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
การส่งแบบรายงาน ปพ.๓
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
รายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
การเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 59
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : เพิ่มศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21"
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 09 เม.ย. 59
การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 08 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ลำดับสำรองมามอบตัว
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 08 เม.ย. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 08 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 08 เม.ย. 59
สำรวจข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 59
รายงานผลการประเมินนักเรียนปฐมวัย ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 59
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 59
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ | 08 เม.ย. 59
ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 เม.ย. 59
ผลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติรอบระดับประเทศ
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 07 เม.ย. 59
การเพาะเมล็ด โดยไม่ใช้ดิน แบบง่าย
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 07 เม.ย. 59
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศ
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 07 เม.ย. 59
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 07 เม.ย. 59
รายการนักเรียนที่สอบผ่านรอบพิเศษ ของโรงเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 07 เม.ย. 59
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 07 เม.ย. 59
10 อันดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสายธรรม | 07 เม.ย. 59
ผลสอบเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 07 เม.ย. 59
ผลสอบเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 07 เม.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th