หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,665 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,473,163 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,436,234 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,387,872 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,250,562 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,173,533 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,156,955 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,063,902 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,027,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 997,818 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 957,950 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 891,257 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นักเรียน เรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 24 ก.ย. 56
ประชุมครูยกระดับคุณภาพและร่วมแสดงมุฑิตาจิต
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 24 ก.ย. 56
กำหนดการการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน เขตฯ แก้ไข 24 ก.ย.56
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 24 ก.ย. 56
การปนะเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 24 ก.ย. 56
คุณครูและนักเรียน ช่วยกันทำความสะอาด ภายหลังน้ำท่วมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 24 ก.ย. 56
โรงเรียนด่านขุนทด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.ย. 56
กีฬาสัมพันธ์ สพป. นครปฐม เขต 1
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 24 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท CMS
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 24 ก.ย. 56
รายงานข้อมูลโรงเรียนประกอบขอรับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 24 ก.ย. 56
แจ้งคุณครูประจำชั้นครับ เรื่องระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเทียมนครวิทยา | 24 ก.ย. 56
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และปิด - เปิดภาคเรียน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 24 ก.ย. 56
น้ำท่วมโรงเรียน
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา | 24 ก.ย. 56
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 24 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 24 ก.ย. 56
ผลการแข่งขันในงานศักยภาพนักเรียน อำเภอทับสะแก ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 24 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนวัดหนองผักนาก | 24 ก.ย. 56
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 ก.ย. 56
ประกาศการใช้มาตรฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 ก.ย. 56
ฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 24 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 24 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านเค็งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านเค็ง | 24 ก.ย. 56
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ ๓PS ประสานใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษ
โรงเรียนวัดควนเมา | 24 ก.ย. 56
แจ้งกำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนเฮงฮั้ว | 24 ก.ย. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.ย. 56
19 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะครูร่วมงานมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนวัดดอนยอ | 24 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาค ม.1- ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 24 ก.ย. 56
23 กันยายน 2556 ประเมินผู้อำนวยการรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 24 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูทิพยา สุขสมบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนบ้าน กม.30 | 24 ก.ย. 56
ร่วมแสดงความยินดี...กับ น้าสำเริง จีนประชา ของลูกตะโกสูงทุกคน
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 24 ก.ย. 56
ขเิชิญร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษีย
โรงเรียนบ้าน กม.30 | 24 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 2 ประจำปี 2556
โรงเรียนดงบังวิทยา | 24 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 24 ก.ย. 56
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวันบ่ายวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 23 ก.ย. 56
23 ก.ย 56 ร.ร ป่ามะกรูดคว้ารางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน ปี 56 จำนวน 3 รายการ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.ย. 56
พิธีมุฑิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ | 23 ก.ย. 56
สร้างงาน สร้างอาชีพ เด็กพิเศษไทย
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 23 ก.ย. 56
ผลการแข่งขันวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
โรงเรียนบ้านนาทวี | 23 ก.ย. 56
สรุปการแข่งขันงานวิชาการ
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 23 ก.ย. 56
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 23 ก.ย. 56
ความเคลื่อนไหวและการเปิด-ปิดของโรงเรียน
โรงเรียนศาลาพัน | 23 ก.ย. 56
น้ำท่วมครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 23 ก.ย. 56
นำ้ท่วมโรงเรียน
โรงเรียนวัดป่าเรไร | 23 ก.ย. 56
ยินดีต้อนรับคณะประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 23 ก.ย. 56
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 56
เอกสารการสมัคร นายกและสมาชิกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 56
17 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดดอนยอเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดดอนยอ | 23 ก.ย. 56
รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เซปัก ตะกร้อ ชาย 12 ปี สพฐ.คัพ 5 สตูล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 23 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและคณะนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 23 ก.ย. 56
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 23 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th