หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
ไรหนับ ศรีอาหมัด
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นางสาวจิราภา อินทพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้างทั่ววไป
กลุ่ม : พนักงานจ้างทั่วไป
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางสาววลัยภรณ์ พงษ์แสน
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางสาวนุจรี อุทกโยธะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางรัชนีกร ทองดี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,385,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,226 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,470,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,424,534 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,384,473 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,248,390 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,167,558 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,153,579 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,057,816 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,023,235 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 995,370 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 957,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 954,936 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 887,514 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สร้างงาน สร้างอาชีพ เด็กพิเศษไทย
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 23 ก.ย. 56
ผลการแข่งขันวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
โรงเรียนบ้านนาทวี | 23 ก.ย. 56
สรุปการแข่งขันงานวิชาการ
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 23 ก.ย. 56
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 23 ก.ย. 56
ความเคลื่อนไหวและการเปิด-ปิดของโรงเรียน
โรงเรียนศาลาพัน | 23 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ | 23 ก.ย. 56
น้ำท่วมครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 23 ก.ย. 56
นำ้ท่วมโรงเรียน
โรงเรียนวัดป่าเรไร | 23 ก.ย. 56
ยินดีต้อนรับคณะประเมินภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 23 ก.ย. 56
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 56
เอกสารการสมัคร นายกและสมาชิกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 56
17 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดดอนยอเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดดอนยอ | 23 ก.ย. 56
รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เซปัก ตะกร้อ ชาย 12 ปี สพฐ.คัพ 5 สตูล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 23 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและคณะนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 23 ก.ย. 56
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 23 ก.ย. 56
รางวัลหนึ่งแสนครูดี เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 23 ก.ย. 56
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คศ.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายจตุพร สุวัฒนาภิรมย์
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 23 ก.ย. 56
กพฐ.หวั่นหลงประเด็นมุ่งเพิ่มคะแนนโอเน็ต สอนแต่ความรู้แกนจนลืมทักษะอื่น
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.ย. 56
กยศ.เล็งใช้คะแนนโอเน็ตคัดผู้กู้ยืมเรียน
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม | 23 ก.ย. 56
..... มติบอร์ดคุรุสภาฟื้นเปิดสอน ป.บัณฑิต ชี้สอนฉพาะในที่ตั้ง
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.ย. 56
24 ก.ย.56 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านวังโค้ง 13.00 น.
โรงเรียนบ้านวังโค้ง | 23 ก.ย. 56
สรุปกิจกรรมของศูนย์ลำห้วยโทงที่ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตฯ (เด็กเรียนร่วม)
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 23 ก.ย. 56
สรุปกิจกรรมของศูนย์ฯลำห้วยโทง ที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตฯ (เด็กปกติ)
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 23 ก.ย. 56
1สพฐ.รับระบบ"ซ่อมเสริม"ไม่เข้มข้น จำเป็นต้องซ้ำชั้นหากเด็กคุณภาพต่ำ
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.ย. 56
แบบสรุป การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 23 ก.ย. 56
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 23 ก.ย. 56
แจ้งกำหนดการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 23 ก.ย. 56
กำหนดการสอบประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 23 ก.ย. 56
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 23 ก.ย. 56
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 23 ก.ย. 56
28 สิงหาคม - 1กันยายน บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติธรรมที่ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 22 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ | 22 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ที่เป็นอันดับ 1 ขอ สพป.กพ. 2
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน (โรงเรียนดีศรีตำบล) | 22 ก.ย. 56
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภายในท้องถิ่น น้ำตกอลงกรณ์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 22 ก.ย. 56
เพลงไทยสากล หญิง ป1-6 ไปต่อระดับภาคด้วย ที่ เพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 22 ก.ย. 56
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 22 ก.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วชนะเลิศการประกวดเรียงความเรียงความ
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 22 ก.ย. 56
น้ำท่วมโรงเรียนวัดโพธิ์งาม วันที่ 21 - 22 กันยายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม | 22 ก.ย. 56
ผลการแข่งขัน งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 22 ก.ย. 56
ประกาศจากผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีน้ำท่ว
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 22 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 22 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 22 ก.ย. 56
กำหนดการ ASEAN Learning Camp# 2 วันที่ 6-21ตุลาคม 2556
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 22 ก.ย. 56
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูจันทร์เพ็ญ วงศ์สวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 22 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 ก.ย. 56
โครงการค่ายฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
โรงเรียนบ้านด่าน | 21 ก.ย. 56
ผลการแข่งขัน งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.central63.sillapa.net
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 21 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th