หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาววิไล อยู่คง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านดอนสำโรง    จ.สุโขทัย
นางสาววิไล อยู่คง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านดอนสำโรง    จ.สุโขทัย
นางสาวจุฑามาส ภิรมย์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวชาลินี ลาพัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายสุทธิพงษ์ สดชื่น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,661,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,440 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,163,512 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,713,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,693,462 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,536,063 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,441,123 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,286,534 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,277,998 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,206,232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,194,725 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,166,932 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน วิทยาศาสตร์ - คณิตฯ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำรอง แผน อังกฤษ - คณิตศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 05 มี.ค. 57
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 05 มี.ค. 57
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 05 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (อันดับที่ 1 -10)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 05 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ปกติ) ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 05 มี.ค. 57
สนามสอบการอ่านป. 3 และ ป. 6 ของกลุ่มสหวิทยาเขตพญาพล
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) | 05 มี.ค. 57
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการปะกันคูณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 05 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน "โปรแกรมการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ" ระดับ ม.1 และ ม.4 ปี 2557
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 05 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 05 มี.ค. 57
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 05 มี.ค. 57
8 มีนาคม วันสตรีสากล International Woman's Day
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 05 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้น ม.1
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 มี.ค. 57
โรงเรียนปราสาทวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 05 มี.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครูส่งครูจีนเดินทางกลับประเทศจีน วันที่ 3 มีนาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 05 มี.ค. 57
89 เขตเปิดสอบครูผู้ช่วย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 มี.ค. 57
ครูณัฐนันท์ บริจาคของให้โรงเรียน
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 04 มี.ค. 57
เชิญประชุมในโครงการโรงเรียนสองภาษา (MEP)
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 04 มี.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 / 2556
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 04 มี.ค. 57
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 04 มี.ค. 57
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกันฯเมื่อวันที่ 4 มี,ค.2557
โรงเรียนบ้านจันลม | 04 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 04 มี.ค. 57
รายงานโครงการการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านเสรียง
โรงเรียนบ้านเสรียง | 18 มี.ค. 57
หนึ่งแสนครูดี
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 มี.ค. 57
กศน.จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 มี.ค. 57
ฝากออมทรัพย์
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 04 มี.ค. 57
เหรียญทองระดับชาติ
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 04 มี.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556 โรงเรียนสายธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 Ac
โรงเรียนสายธรรม | 04 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 04 มี.ค. 57
กำหนดการสอบปลายภาค
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 04 มี.ค. 57
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 04 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่3 ที่ได้โควต้าเข้าวิทยาลัยเทคนิคลำพูนทุกคน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 04 มี.ค. 57
โครงการลูกเสือ ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 04 มี.ค. 57
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 04 มี.ค. 57
แจ้งนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
อบรม ICT
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
อบรมการเขียนแผน
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
ศึกษาดูงาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนปากชมวิทยา | 04 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 04 มี.ค. 57
ผ้าป่าโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 04 มี.ค. 57
หนังสือเชิญประชุมจัดทำข้อมูลตามระบบ Triple A
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร การอ่าน ป.3 และป.6 วันที่ 5 มี.ค.57
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 มี.ค. 57
วันที่ 25 มีนาคม 2557 อนุมัติผลการเรียน
โรงเรียนวัดบ้านตำแย | 03 มี.ค. 57
วันที่ 21 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
โรงเรียนวัดบ้านตำแย | 03 มี.ค. 57
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 03 มี.ค. 57
รายนามผู้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯเพื่อสมทบทุนสมาคมครูมอนเทสซอริ จังหวัดขอนแก่น ณ สพป.ขก.๒
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 03 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th