หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นางสาวภิญทุตา อินเตสะ
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายไชยธร ชาวเหนือ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)    จ.นนทบุรี
นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,598,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,531,805 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,346,504 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,735,259 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,607,796 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,382,245 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,376,063 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,266,076 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,204,533 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,133,148 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,937,633 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,904,364 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,872,756 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,845,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,834,384 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันศูกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญแห่งเทียนจำนำพรรษา ณ วัดท่าพุทรา
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 10 ก.ค. 59
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 05 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดชนะสงคราม " ออกเสียงประชามติ "
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 10 ก.ค. 59
6-8 ก.ค.59 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 09 ก.ค. 59
กำหนดการประเมินโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 09 ก.ค. 59
การเข้าค่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 09 ก.ค. 59
กำลังก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 09 ก.ค. 59
กำลังก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 09 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 มาดูงาน
โรงเรียนบ้านปะอาว | 09 ก.ค. 59
ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดชนะสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 09 ก.ค. 59
ร่วมงานบุญ บริษัทแม็กซ์แพทินัม จำกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 08 ก.ค. 59
ประกาศผลการแข่ง การจัดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมปลาย
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 08 ก.ค. 59
ขอบคุณคณะอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 08 ก.ค. 59
ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
รวมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ 59
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 08 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองคันนา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เ
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 08 ก.ค. 59
รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษา ในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (7 กรกฏาคม 2559)
โรงเรียนวัดเนินสูง | 08 ก.ค. 59
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองคันนา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 08 ก.ค. 59
การอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็ง
โรงเรียนแม่สอด | 08 ก.ค. 59
ลงทะเบียนออกเสียง ประชามติ!นอกเขตจังหวัด เริ่ม 1 พ.ค.นี้
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 08 ก.ค. 59
คุ่มือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
คู่มือคุณธรรมและจรรยาบรรณของครู
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
คู่มือประชาชน
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ | 08 ก.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 08 ก.ค. 59
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ ปีการศึก
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 08 ก.ค. 59
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4 ส ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนรวม โรงเรียนบ้านโกรกลึก สำ
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 08 ก.ค. 59
กำหนดการไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี | 07 ก.ค. 59
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
ประกวดโครงงานศิลปะ
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของเล่น
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
บุตร ธิดาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อประชุม ภู่ยินดี
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 07 ก.ค. 59
ส่งนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 07 ก.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 07 ก.ค. 59
สารสนเทศโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 07 ก.ค. 59
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการหนังสือเล่มเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 07 ก.ค. 59
กิจกรรมโครงการครูภูมิปัญญา
โรงเรียนบ้านปะอาว | 07 ก.ค. 59
รายงานผลการร้องเรียนประจำปี
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 07 ก.ค. 59
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 07 ก.ค. 59
ครูทุกท่านสามารถใช้บริการสื่อจาก DLIT ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.dlit.ac.th
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 07 ก.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/658 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th