หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูประชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอรชา ทัศนบุตร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นางสาวนิโรบล อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.2
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาววัชราภรณ์ อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,368,569 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,151,603 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,102,485 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,084,635 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,032,903 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 924,211 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 920,662 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 884,695 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 870,279 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 854,934 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 820,333 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 24 ก.ค. 2556
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 28 ก.ค. 56
Logo Bancangpueak School
โรงเรียนบ้านช้างเผือก | 28 ก.ค. 56
เอกสารอ่านเพิ่มเติม รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้น ม. 4
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 28 ก.ค. 56
เอกสารอ่านเพิ่มเติม รายวิชา โลกดาราศาสตร์ ม. 6
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 28 ก.ค. 56
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านวังหิน | 28 ก.ค. 56
ขออนุญาตเผยแพร่นวัตรกรรมส่งเสริมการอ่าน
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 28 ก.ค. 56
ระเบียบการให้ทุนการศึกษา
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 28 ก.ค. 56
คณะวิทยากรอบรมนักเรียนโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 28 ก.ค. 56
ทัศนศึกษา เวียดนาม
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 27 ก.ค. 56
ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 27 ก.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 27 ก.ค. 56
วันเข้าพรรษา
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 27 ก.ค. 56
วันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 27 ก.ค. 56
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี 2555
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) | 27 ก.ค. 56
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 10 ประการ
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 27 ก.ค. 56
การเลือกตั้งนายกองค์การนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 27 ก.ค. 56
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียน
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม | 27 ก.ค. 56
โรงเรียนวัดตะโกสูง ร่วมสานฝัน.....สู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 27 ก.ค. 56
ขอแสดงความยินกับคณะครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 27 ก.ค. 56
ผ.อ.อมลวรรณ ได้รับรางวัล ระดับภูมิภาค
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 27 ก.ค. 56
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 ก.ค. 56
การอบรมวิทยากรครูแกนนำโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 27 ก.ค. 56
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 27 ก.ค. 56
หนังสือแจ้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 63
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 27 ก.ค. 56
หนังสือแจ้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 63
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 27 ก.ค. 56
วันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม ของทุกปี)
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 27 ก.ค. 56
ร่วมรำลึกและภาคภูมิใจกับโรงเรียนบ้านไหล่หินในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 26 ก.ค. 56
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี | 26 ก.ค. 56
วิทยาลัยชุมชนสงขลาขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมเข้าประกวดขับร้อง บทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน ชิงถ้วยพร
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 26 ก.ค. 56
กิจกรรมระหว่างเข้าพรรษา
โรงเรียนสายธรรม | 26 ก.ค. 56
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 26 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเทควันโด มรภ.เชียงใหม่ 2556
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 26 ก.ค. 56
โรงเรียนบ้านไชยราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านไชยราช | 26 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปางฯเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 26 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปางฯเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (ห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 26 ก.ค. 56
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 26 ก.ค. 56
กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 26 ก.ค. 56
ขอเชิญโรงเรียนกลุ่มวังสามหมอ 1 ร่วมแข่งขันกีฬา
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ | 26 ก.ค. 56
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 ก.ค. 56
ประกาศสอบราคาอุปกรณ์วิทยาศซาสตร์ งบ 2556ของ ร.ร.บ้านอ่าวมะม่วง จำนวน 185,000 บาท
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง | 26 ก.ค. 56
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | 26 ก.ค. 56
โชว์ผลงานเหรียญทองระดับประเทศที่ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ สพม.ที่23
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 26 ก.ค. 56
โรงเรียนบ้านตะโกบำรุงจัดกิจกรรมวันแม่ 9 สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง | 26 ก.ค. 56
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๖ - ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ก.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการตัดสินแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 26 ก.ค. 56
ชนะเลิศโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านสวนหอม | 26 ก.ค. 56
ร่วมแสดงความยินดีกับครูรุ่งอรุณ เปรมอ้น
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 26 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 26 ก.ค. 56
ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา | 26 ก.ค. 56
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 26 ก.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th