หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายธนภัทร ศรีสม
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ(โรงเรียน)
กลุ่ม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
นางอรชร โคจีจุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)    จ.นครศรีธรรมราช
นายบุญจันทร์ ชีวทรัพย์คิรี
ตำหแน่ง : สาขาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
นายศตวรรษ ระวังทรัพย์
ตำหแน่ง : สาขาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
นายณัทชยพงศ์ ศิลปะ
ตำหแน่ง : สาขาสุขศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
นางสาวอิสริยะ ปราบพล
ตำหแน่ง : สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,862,621 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,660,074 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,299,467 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,246,221 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,022,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,955,909 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,719,770 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,666,803 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,666,779 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,514,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,427,518 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,420,754 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,404,126 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,382,724 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ราคากลางในการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด (ดาวน์โหลดได้ที่นี
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย | 24 ธ.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปอบรมสัมนา
โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ | 24 ธ.ค. 57
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในบงกชเกมส์ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมในวันที่ 24-26
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 24 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก
โรงเรียนบ้านบากัน | 24 ธ.ค. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย | 24 ธ.ค. 57
ท่องเที่ยว ณ แหลมสมิหลา สงขลา
โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ | 24 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ
โรงเรียนบ้านสวนหอม | 24 ธ.ค. 57
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 24 ธ.ค. 57
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 ธ.ค. 57
การประชุมผู้ปกครอง ครั้้งที่ 2557
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 23 ธ.ค. 57
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 23 ธ.ค. 57
รายชื่อกรรมการประเมินภายนอกรอบสาม
โรงเรียนบ้านเสรียง | 23 ธ.ค. 57
การสอบ pre o-net
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 23 ธ.ค. 57
อบรมผ่านระบบออนไลน์"การจัดการเรียนรู้ครูใต้"
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 23 ธ.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 23 ธ.ค. 57
บุคลากรโรงเรียนหนองบัวรีฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 23 ธ.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 23 ธ.ค. 57
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 23 ธ.ค. 57
แบบฟอร์มศูนย์เทคโนโลยีฯ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 23 ธ.ค. 57
งานบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิง พระอธิการสอน ถาวโร
โรงเรียนบ้านขาม | 23 ธ.ค. 57
รายชื่อผู้บริจาคเงินและของขวัญวันเด็ก เตรียมอนุบาล วันที่ 17 ธ.ค.57-19 ธ.ค.57
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 23 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก 1 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอก1 | 23 ธ.ค. 57
ธนาคารออมสินมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2558
โรงเรียนบ้านพระแอะ | 23 ธ.ค. 57
การทดสอบ Pre O-net ของนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
คุณครูและนักเรียนที่สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำยาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประ
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 23 ธ.ค. 57
ผลสอบ โครงการวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ภาคเหนือ ของสพป.พิษณุโลกเขต 1
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
ตรวจสอบ ผลสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค อบรม เรื่อง อาหารปลอดภัยด้วยสาธารณสุข
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
โลโก้ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
ร่างขอเขตของงาน TOR ก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๕/๒๙(ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 23 ธ.ค. 57
บรรยากาศ พิธีปิดและรับธง งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 สู่ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
การพัฒนาครูด้วยระบบ obecittraining ออนไลน์http://www.korat7.go.th/web/index.php/2011-08-19-16-11-01/
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 23 ธ.ค. 57
13 ธ.ค.2557 โครงการ เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ รัษฎา มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนวัดควนเมา | 23 ธ.ค. 57
บรรยากาศ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
ครือข่ายกลุ่มโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือตอนล่าง แสดงความยินดี กับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ธ.ค. 57
ขอแสคงความยินดีกับโรงเรียนเมืองโดนสำโรง (รัฐประชานุกูล) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ในการแ
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 23 ธ.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 23 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันสรุป เหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ธ.ค. 57
คำรับรองของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 23 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 โรงเรียนวัดลานบุญ วันที่ 9 มกราคม 2558
โรงเรียนวัดลานบุญ | 23 ธ.ค. 57
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 17 ธ.ค. 57
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 26 ก.พ. 58
ผลการแข่่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จ.กระบี่
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 23 ธ.ค. 57
รับ ผอ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
โรงเรียนพลับพลาไชย | 23 ธ.ค. 57
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุอื่น ๆ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 23 ธ.ค. 57
โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด | 23 ธ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th