หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นางจุฑามาศ โตพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
ตำหแน่ง : หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
นายจักรกฤช ปรุงศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,621,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,120,030 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,689,045 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,684,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,512,433 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,423,554 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,271,579 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,233,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,183,592 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,170,738 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,148,213 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 26 ก.พ. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห19 ก.พ 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 ก.พ. 57
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนเสริมทักษะวิทย์ – คณิต (Sci – Math Program)
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 ก.พ. 57
สรุปยอดเงินผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 26 ก.พ. 57

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | 26 ก.พ. 57

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | 26 ก.พ. 57

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | 26 ก.พ. 57

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | 26 ก.พ. 57

โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | 26 ก.พ. 57
กิจกรรมเวียนเทียน ของนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ | 26 ก.พ. 57
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนรัชตวิทยา รุ่นปี 22 โดย คุณสุรยุทธ ฤทธิ์แรงกล้า นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรี
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย | 26 ก.พ. 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 ก.พ. 57
ปฏิทินวิชาการช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2556
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 25 ก.พ. 57
๒๕ ก.พ. ๕๗ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบฯ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 25 ก.พ. 57
การอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัย ภาคีร่วมใจเพื่อนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนด่านขุนทด | 25 ก.พ. 57
ใบสมัครศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 25 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 25 ก.พ. 57
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1)
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 25 ก.พ. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีพิเศษ
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 25 ก.พ. 57
เชิญร่วมเปิดบ้านวิชาการหนองพะวา 57
โรงเรียนวัดหนองพะวา | 25 ก.พ. 57
สอบปลายปี ปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 25 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 25 ก.พ. 57
บาทเดียวฝากได้ไหมค่ะ ที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 25 ก.พ. 57
งานกีฬา อบต.สานสัมพันธ์จังหวัดน่าน 25 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 25 ก.พ. 57
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2556
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 ก.พ. 57
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 25 ก.พ. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรีนระดับชาติ ครั้งที่ 63 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้ 2 เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 25 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษประเภทฟุตซอล ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.พ. 57
โรงเรียนอารีสวัสดิ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
โรงเรียนอารีสวัสดิ์ | 25 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูอัตราจ้าง )
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 ก.พ. 57
การแข่งขันกีฬา - กรีฑา ("ใบตองเกมส์ ๕๖")
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 25 ก.พ. 57
บัณฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านปะอาว | 25 ก.พ. 57
การจัดกิจกรรมกรีฑา-กีฬาภายในปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ | 25 ก.พ. 57
การจัดกิจกกรรมอาเซียน
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ | 25 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ | 25 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมงานโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ | 23 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการ ของโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ | 23 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานเทิดไท้ องค์ราชันย์
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ | 10 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบ 2
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 25 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ร.ร.มุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 25 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 ก.พ. 57
ใบสมัครเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 ก.พ. 57
ใบสมัครเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 ก.พ. 57
กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 ก.พ. 57
สอบราคาอุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านซับยาง | 24 ก.พ. 57
แจ้งกำหนดกาารและรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม eDLTV
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) | 24 ก.พ. 57
ตารางแผนงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 24 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 24 ก.พ. 57
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนฤดูร้อน Summe .. แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .. Download ไฟล์ได้ที่นี่
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 24 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 202/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th